Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2013

Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam.
— Pratchett, Muzyka duszy
Reposted frommgv4 mgv4 viaagnyta agnyta
0040 b635
Reposted fromcontradiction contradiction viaagnyta agnyta

April 21 2013

7338 4540 500
Reposted fromget-fit get-fit viakeepfit keepfit

April 18 2013

March 31 2013

7760 1175
   Jeden tylko znak zaświadcza o tym, żeśmy wszystko pojęli: płacz  b e z  p o w o d u.
Reposted fromxempx xempx viafuckyoulittle fuckyoulittle
5356 a50d

March 13 2013

1597 1dde
Wolisz tę z prawej czy z lewej? ;)
Reposted frommaaari maaari viaagnyta agnyta

March 09 2013

6811 c5d8
Staranie się to pierwszy krok do porażki.
— Homer Simpson
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszalony-virus szalony-virus
7892 3676
Reposted fromdrinkmysoul drinkmysoul viameovv meovv
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu, Regina Brett
Reposted fromperseweracje perseweracje viameovv meovv

March 04 2013

nadwrażliwość to mój wróg 
przerost duszy nad rozumem
— Hey - Dorosłość jak początek umierania
Reposted byzupazlaraspberryhearthedbungadiableriePsychoNADaktywnyWilczekxghdstrawberrryeternityinanhour

February 15 2013

JEŚLI JESTEŚ SMUTNA W WALENTYNKI, TO PAMIĘTAJ, ŻE W INNE DNI ROKU TEŻ NIKT CIĘ NIE KOCHA.
— szczęśliwych Walentynek
Reposted fromplugss plugss viacharlotte-ka charlotte-ka
0492 d4a8

February 13 2013

Nie jesteś szczęśliwa, bo dopuszczasz do siebie niesamowicie silne uczucia. Kiedy się śmiejesz, to się śmiejesz, nie chichoczesz… Kiedy płaczesz, płaczesz, nie pochlipujesz… Wszystko w Tobie jest wielkie, nie ma nic płytkiego i małego. Nie działasz z wyrachowaniem, dajesz się ponieść.

-Kobieta w lustrze

Reposted fromiamnotarobot iamnotarobot

February 11 2013

2776 97ff
Reposted fromvoty voty viaalbognij albognij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl